Na stiahnutie NA STIAHNUTIE
Postup POSTUP
Údaje ÚDAJE
Kontakt KONTAKT
Administrácia ADMINISTRÁCIA
Testovanie 9 TESTOVANIE 9
Testovanie 5
Ste tu > Skip Navigation LinksPostup > Ako začať
Neprihlásený   |   Login
Ako začať vypĺňať údaje

V závislosti od toho, či na škole používate program Proforient, zvoľte jeden z nasledovných postupov:

A. Škola používa program Proforient a Testovanie:

  1. Ak ste prechod na školský rok 2020/21 ešte v Proforiente neurobili, vykonajte ho (Prechod na ďalší školský rok/piataci... v menu Systém). V programe Proforient v spracovaní pre 8-ročné gymnázia (5. ročník) teraz nenahrávate údaje.
  2. Program pre vypĺňanie údajov nainštalujte presne do toho adresára, kde je program Proforient, t.j. ak sa pri inštalácii program pýta inštalovať do adresára napr. C:\SVS_Proforient ZS, ponechajte túto voľbu ak je program Proforient už nainštalovaný v tomto adresári. Prípadne adresár vyberte tak, aby zodpovedal inštalácii Proforientu. Na otázku:
    Adresár (napr. C:\SVS_Proforient ZS) už existuje. Má sa napriek tomu inštalovať do tohto adresára? Odpovedzte Áno.
    Ďalej sa po úspešnej inštalácii spustí program Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ.
  3. Žiakov na testovanie piatakov zapisujte v programe Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ. Údaje piatakov budú k dispozícii aj v programe Proforient. Ďalší postup zadávania údajov je dole.

B. Škola doteraz nepoužívala program Proforient:

Začínate v menu Testovanie piatakov / Zápis/oprava údajov (príprava podkladov). Ďalší postup zadávania údajov je dole. Údaje je možné importovať zo školských agiend.

 

Hlavné okno programu:
Kliknite pre zväčšenie.

 

 Pri zadávaní údajov postupujte podľa jednotlivých bodov:

 

Prístup do uvedených častí je možný z tohto miesta programu:
(voľba v menu: Testovanie piatakov/Zápis - oprava údajov - príprava podkladov)