Na stiahnutie NA STIAHNUTIE
Postup POSTUP
Údaje ÚDAJE
Kontakt KONTAKT
Administrácia ADMINISTRÁCIA
Testovanie 9 TESTOVANIE 9
Testovanie 5
Ste tu > Skip Navigation LinksPostup > Export údajov
Neprihlásený   |   Login
Export údajov
 

Kontrolné opisy slúžia pre archiváciu vytlačených údajov na škole. Ak už máte všetky údaje v programe, vytlačte kontrolné opisy (za školu, za žiakov, za žiakov so ZZ), nechajte ich prípadne potvrdiť riaditeľom školy a uchovajte ich. Kontrolné čísla na archivovaných opisoch sa musia zhodovať s kontrolnými číslami na Návratke školy, ktorá sa tlačí automaticky pri exporte. Len tak je zaručené, že návratka a opisy obsahujú rovnaké údaje.

 

Všetky podklady zasielajte ná príslušné spádové ŠVS. V tohtoročnom zbere nezasielajte žiadne podklady do NÚCEM-u!

Vykonajte Export údajov - pri exporte musí byť k počítaču pripojená a zapnutá tlačiareň. Automaticky sa vytlačí Návratka školy. Program uloží do podadresára EXPORT (v adresári napr. SVS_PROFORIENT_ZS) súbor 5R_XXXXXX_2020.ZIP, kde XXXXXX v názve súborov je šesťmiestny kód vašej školy. Podpísanú oskenovanú návratku školy a súbory odošlite podľa pokynov na úvodnej stránke. Ak nemáte možnosť zaslať skenovanú návratku, zašlite ju v papierovej podobe - bez kódu na návratke nebude možné obsah súborov na ŠVS spracovať. Súbory obsahujú osobné údaje žiakov, preto sú zakódované. Nie je možné ich priamo otvoriť v inom programe. V prípade nutnej opravy údajov už po vykonanom exporte je potrebné zrušenie ochrany zápisu údajov (položka menu: Testovanie piatakov/ Zrušenie ochrany zápisu dát) a po oprave údajov zopakovanie Exportu!

 

Týmto je zber údajov ukončený. Spracovanie zaslaných údajov na ŠVS si môžete odkontrolovať na tejto stránke. Výpis údajov na stránke sa musí zhodovať s vašim uchovaným kontrolným opisom za školu.