Na stiahnutie NA STIAHNUTIE
Postup POSTUP
Údaje ÚDAJE
Kontakt KONTAKT
Administrácia ADMINISTRÁCIA
Testovanie 9 TESTOVANIE 9
Testovanie 5
Ste tu > Skip Navigation LinksÚvod
Neprihlásený   |   Login
Logo T5Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ
Informačný portál pre elektronický zber údajov
Realizácia zberu: 16. 9. - 30. 9. 2019

Výsledky Testovania 5 2019 už sú dostupné

Informácia pre základné školy:

Pre stiahnutie výsledkov potrebujete aktuálnu verziu programu Testovanie a kontrolné číslo z návratky, ktorú ste posielali na príslušné ŠVS. Bez kontrolného čísla nie je možné výsledky stiahnuť.

Výsledky môžete prevziať dvoma spôsobmi.

  • V programe Testovanie voľbou menu "Testovanie piatakov / Výsledky testovania - Import výsledkov testovania z internetu". Program sa pripojí priamo na náš server po zadaní kontrolného čísla a stiahne výsledky. V prípade problémov s pripojením použite druhú možnosť.
  • Na tejto stránke po zadaní kódu školy a kontrolného čísla stiahnete súbor testovanie5.zip. Tento súbor importujte do programu voľbou menu "Testovanie piatakov / Výsledky testovania - Import výsledkov testovania zo súboru "
V prípade, že importom nedostanete výsledky všetkých žiakov, ktorí robili Testovanie5, skontrolujte, či v programe Testovanie majú žiaci bez výsledkov uvedené rovnaké rodné číslo ako bolo na odpoveďovom hárku. V prípade nezrovnalostí rodné číslo opravte a opakujte import.

Informácia pre osemročné gymnáziá:

Výsledky môžete prevziať dvoma spôsobmi. V oboch prípadoch sú potrebné prihlasovacie údaje pre prihlasovanie žiakov na maturitu na stránke maturita.svsbb.sk. Ak tieto prihlasovacie údaje nemáte, kontaktujte spádové ŠVS.
  • V programe Prijímacie skúšky voľbou menu "Export/Import - Import výsledkov testovania 5 - Z internetu". Program sa pripojí priamo na náš server po zadaní čísla školy a hesla z maturít a stiahne výsledky. V prípade problémov s pripojením použite ďalšiu možnosť.
  • Na tejto stránke po zadaní kódu školy a hesla z maturít máte možnosť zadať rodné čísla žiakov z prihlášok. Po zadaní stiahnete xls (resp. csv) súbor s výsledkami pre žiakov podľa zadaných rodných čísel. Tento súbor importujte do programu Prijímacie skúšky voľbou menu "Export/Import - Import výsledkov testovania 5 - Zo súboru stiahnutého z internetu" alebo použijte podľa potreby v školskej agende.
V prípade, že importom nedostanete výsledky všetkých žiakov, skontrolujte, či v programe Prijímacie skúšky resp. na web stránke majú žiaci bez výsledkov uvedené správne rodné číslo z prihlášky. V prípade nezrovnalostí rodné číslo opravte a opakujte import.

Adresy ŠVS a ich spádové oblasti:

 
Bratislavský kraj Nitriansky a Trnavský kraj Žilinský a Trenčiansky kraj Banskobystrický kraj Prešovský a Košický kraj
ŠVS Bratislava
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
tel. 02/69 295 504
viktoria.stachova@svsba.sk

ŠVS Piešťany
Bernolákova 14
921 69 Piešťany
tel. 033/7352 817
ivona.rymarenkova@svspn.sk

ŠVS Liptovský Mikuláš
Hurbanova 6
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. 044/5526 221, 5526 220
svs@svslm.sk

ŠVS Banská Bystrica
Tajovského 25
975 73 Banská Bystrica
tel. 048/4231 757
zspp@svsbb.sk

ŠVS Michalovce
Okružná 3657
071 82 Michalovce
tel. 056/6872 801
testovanie5@svsmi.sk